13. októbra 2016

Technológie

HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY |  POROVNANIE TECHNOLÓGIÍ

HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY ZALIEVACOU METÓDOU SA–12

SA-12   zzzzzzzzzz Hydroizolácia plochej strechy

Zalievacia metóda SA–12 je hydroizolačná zalievacia hmota na báze asfaltovej suspenzie v kombinácí so sklennou tkaninou. Hmota vytvára na strechách jednoliaty bezšpárový povrch výborne odolávajúci poveternostným podmienkam.

Svojou tekutou konzistenciou dôkladne zaleje všetky trhliny, špáry a netesnosti v porušenej krytine, vytesní miesta v okolí žľabov, v pustí, svetlíkov či vetracích komínikov, čo zaručí vynikajúce izolačné vlastnosti strechy.

Technológia je spracovávaná „za studena“, čo zvyšuje protipožiarnu bezpečnosť pri realizácií a  zároveň predlžuje trvácnosť materiálu oproti asfaltovým pásom spracovanými „za tepla“, kde môže prísť k pretaveniu materiálu a tým k zníženiu životnosti.

Ďaľšou výhodou technológie zalievania je malá hmotnosť záťaže strechy na m² oproti klasickým, ťažkým asfaltovým pásom.

Na záver je celá strecha ošetrená antireflexným náterom, ktorý zabraňuje prehrievaniu strechy slnečnými lúčmi a tým predlžuje životnosť izolácie. Strecha si po realizácií zachováva pochôdzny povrch.

hydroizolácie plochých striech - zalievacia technológia SA-12hydroizolácie plochých striech - zalievacia technológia SA-12hydroizolácie plochých striech - zalievacia technológia SA-12

Hydroizolácia plochej strechy - Skladba vrtiev

 

HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY PVC FÓLIAMI

PVC fólie   

Hydroizolačná fólia je jednovrstvová membrána s výstužou spájaná buď horúcim vzduchom alebo lepením. Je odolná voči UV žiareniu, dobre tvarovatelná, elastická.

Oprava plochej strechy prebieha mechanickým ukotvovaním k ploche strechy pomocou kotviacich prvkov. Na atikách, okapoch a prestupoch sa používa poplastovaný plech VIPLANYL, na ktorý sa fólia natavuje.

Veľkou výhodou PVC fólie je nízka hmotnosť a minimálna údržba po celú dobu jej životnosti.

Na záver môžeme strechu s fóliou PVC prekryť štrkom alebo dlažbou, ktorá fóliu lepšie ochráni pred poveternostnými podmienkami.

hydorizolácie plochých striech - fólie PVC

skladba fólia PVC

HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY SBS ASFALTOVÝMI PÁSMI

Asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný SBS (styren-butadien-styren) vyztužený nosnou vložkou z netkaného stabilizovaného polyesteru. Na spodnej strane výrobku je nanesená rýchlo taviteľná PE/PP fólie a vrchná strana je upravená hrubým bridlicovým posypom. Doporučuje sa ako vrchná vrstva hydroizolačných systémov plochých striech v občianskom a priemyslovom stavebníctve, najviac na objektoch kde je predpokladaný opakovaný pohyb konštrukcie (dilatácie).